فهرست

فروشگان-نفیس-تجارت-خزر

nafis caspian trade

WWW.NAFISCASPIANTRADE.COM

ترخیص کالا

حمل و انتقال و ترخیص کالا منحصرا از چین به ایران و بالعکس
ترخیص کالا و خدمات گمرکی در کوتاهترین زمان طبق تعرفه قانونی گمرک کشور
(گمرک امام (ره),بندر عباس,شهید رجایی فرودگاه امام خمینی ره )

languages
× مشاوره آنلاین