فهرست

خط تولید گاز نیتروژن

دستگاه نیتروژن ساز صنعتی (مولد نیتروژن) به منظور جداسازی نیتروژن از هوا مورد استفاده قرار میگیرد و این قابلیت را دارد که نیتروژن با خلوص ۹۹.۹۹۹% را تولید نماید. دستگاه نیتروژن ساز از ستون های حاوی ماده جاذب کربن مولکولارسیو

 (Carbon Molecularsive-CMS) تشکیل شده است. کربن مولکولارسیو در فشارهای خاصی، اکسیژن و بخار آب موجود در هوا را جذب می نماید و نیتروژن را از خود عبور می دهد و بدین طریق فرآیند جداسازی نیتروژن از اکسیژن انجام می پذیرد و نیتروژن با خلوص بسیار بالا بدست می آید.به این روش از تولید نیتروژن،روش

PSA یا Pressure Swing Adsorption میگویند.

 

 
دستگاه نیتروژن ساز در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. از جمله این صنایع میتوان به صنایع فلزی،صنایع تولید سیم و کابل، صنایع پلاستیک، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از کاربردهای نیتروژن خالص، استفاده از آن برای شارژ تایرهای اتومبیل ها می باشد.

مطالب بیشتر

یشنهاد ما به شما   خط تولید استاتور
languages
× مشاوره آنلاین