فهرست

اسکوپ کردن سنگ

بعضی از نمونه سنگ ها هستند که با ملات ساختمانی به خوبی ترکیب نمی شوند یا قدرت چسبندگی را به دیواره ها ندارند. همین امر باعث می شود که با تغییر شرایط جوی و بعد از گذر زمان ممکن است این سنگ از محل خود خارج شده و منجر به اتفاقات ناگوار بشود برای جلوگیری از سستگی یا افتادگی در شرایط خاص باید حتماً چاره‌ای اندیشید راه هایی وجود دارد برای اینکه سنگ به راحتی در محل خود نصب شود می توان از راه های مانند: پیچ کردن یا اسکوپ کردن استفاده کرد.
روش اول روشی به نام لقمه گذاریست اینن روش بسیار راحت است و لقمه‌های را پشت سنگ در نظر می گیرند و آن را به نما می چسباند سپس سنگ را مانند سیستم دوغابی نصب میکند.

روش دوم استفاده از سیم مفتول برای نگه داشتن سنگ است که با ابزارهایی شیارهایی در پشت سنگ ایجاد می‌کنند و مفتول های آهنی را به قطر ۲ میلیمتر در این شیارها جاگذاری می کنند و آنها را سپس با هم گره زده و این سیم ها به پشت ملات ها گیر میکند و سنگ را نگه میدارد.
روش بعدی استفاده از اسکوپ های دو پایه است که یک قطعه سیم مفتولی از جنس استیل و دو قطعه به نام بالچه دارد.  استفاده از این چسب می‌توان آنها را به سنگ وصل کرد و برای نصب دوغابی آماده کرده,این بالش ها راه را برای دوغاب هموار می کند.

روش بعدی اسکوپ سه پایه نام دارد که مانند استفاده از روش دو پایه است یک تفاوت دارد یک لبه سوم هم در درون شیار ها ایجاد می شود و سپس با استفاده از چسب سنگ آنها محکم می شود. روش پنجم استفاده از اسکوپ به روش پروانه ای است که ابتدا یک شیار با زاویه ۴۵ روی سنگ ایجاد می شود بعد از آن بالچه ها به صورت پروانه در درون سنگ جاگذاری می‌شود بعد از آن دوغاب ریزی یا سیمان و

روش دوم استفاده از سیم مفتول برای نگه داشتن سنگ است که با ابزارهایی شیارهایی در پشت سنگ ایجاد می‌کنند و مفتول های آهنی را به قطر ۲ میلیمتر در این شیارها جاگذاری می کنند و آنها را سپس با هم گره زده و این سیم ها به پشت ملات ها گیر میکند و سنگ را نگه میدارد.
روش بعدی استفاده از اسکوپ های دو پایه است که یک قطعه سیم مفتولی از جنس استیل و دو قطعه به نام بالچه دارد.  استفاده از این چسب می‌توان آنها را به سنگ وصل کرد و برای نصب دوغابی آماده کرده,این بالش ها راه را برای دوغاب هموار می کند.

روش بعدی اسکوپ سه پایه نام دارد که مانند استفاده از روش دو پایه است یک تفاوت دارد یک لبه سوم هم در درون شیار ها ایجاد می شود و سپس با استفاده از چسب سنگ آنها محکم می شود. روش پنجم استفاده از اسکوپ به روش پروانه ای است که ابتدا یک شیار با زاویه ۴۵ روی سنگ ایجاد می شود بعد از آن بالچه ها به صورت پروانه در درون سنگ جاگذاری می‌شود بعد از آن دوغاب ریزی یا سیمان و   ملات کاری انجام شده تا این سیم ها به هم گره خورده و سنگ محکم شود روش بعدی روش اسکوپ z مانند است که برای نصب سنگ شیاری روی سنگ ایجاد می شود سپس عملیات نصب دوغاب دهی انجام می گیرد ابزارهای قابل استفاده برای اسکوپ کردن می‌تواند دستگاه‌ها و ابزارآلات فرزهای دستی باشد اما چندین مورد دستگاه وجود دارد که به شکل اتومات سنگ را اسکوپ کاری می‌کند.

روش دوم استفاده از سیم مفتول برای نگه داشتن سنگ است که با ابزارهایی شیارهایی در پشت سنگ ایجاد می‌کنند و مفتول های آهنی را به قطر ۲ میلیمتر در این شیارها جاگذاری می کنند و آنها را سپس با هم گره زده و این سیم ها به پشت ملات ها گیر میکند و سنگ را نگه میدارد.
روش بعدی استفاده از اسکوپ های دو پایه است که یک قطعه سیم مفتولی از جنس استیل و دو قطعه به نام بالچه دارد.  استفاده از این چسب می‌توان آنها را به سنگ وصل کرد و برای نصب دوغابی آماده کرده,این بالش ها راه را برای دوغاب هموار می کند.

انواع سنگ ساختمانی

 روش بعدی اسکوپ سه پایه نام دارد که مانند استفاده از روش دو پایه است یک تفاوت دارد یک لبه سوم هم در درون شیار ها ایجاد می شود و سپس با استفاده از چسب سنگ آنها محکم می شود. روش پنجم استفاده از اسکوپ به روش پروانه ای است که ابتدا یک شیار با زاویه ۴۵ روی سنگ ایجاد می شود بعد از آن بالچه ها به صورت پروانه در درون سنگ جاگذاری می‌شود بعد از آن دوغاب ریزی یا سیمان و ملات کاری انجام شده تا این سیم ها به هم گره خورده و سنگ محکم شود روش بعدی روش اسکوپ z مانند است که برای نصب سنگ شیاری روی سنگ ایجاد می شود سپس عملیات نصب دوغاب دهی انجام می گیرد ابزارهای قابل استفاده برای اسکوپ کردن می‌تواند دستگاه‌ها و ابزارآلات فرزهای دستی باشد اما چندین مورد دستگاه وجود دارد که به شکل اتومات سنگ را اسکوپ کاری می‌کند.

  ملات کاری انجام شده تا این سیم ها به هم گره خورده و سنگ محکم شود روش بعدی روش اسکوپ z مانند است که برای نصب سنگ شیاری روی سنگ ایجاد می شود سپس عملیات نصب دوغاب دهی انجام می گیرد ابزارهای قابل استفاده برای اسکوپ کردن می‌تواند دستگاه‌ها و ابزارآلات فرزهای دستی باشد اما چندین مورد دستگاه وجود دارد که به شکل اتومات سنگ را اسکوپ کاری می‌کند.

کو نداند نقص بر آلت نهد

سنگ بر گل زن تو آتش کی جه

مولانا

یشنهاد ما به شما   سنگ تراورتن حاجی آباد
languages
× مشاوره آنلاین