فهرست

سنگ بادبر چیست ؟

بعضی سنگ ها که در صنعت ساختمانی به کار می‌رود به نام سنگهای لاشه,سنگ قواره,سنگ بادبر و سنگ پلاک هستند. در هنگام استخراج از معادن به کمک پتک و سایر دستگاههای خرد کن به شکل مکعب مستطیل کات می‌شوند آنها بعد از رفتن به کارگاه در سطح 

نماها حدوداً به صورت چهار گوش و مربع و مستطیل شکل داده شده که اصطلاحاً به این نوع سنگ بادبر گفته می‌شود. این اقدام برای برداشتن درز های افقی و قائم دیواره‌ها و جدار ها به منظور نظم بخشیدن به نماهای ساختمان می باشند در بعضی از طرح های باد بر به دلایل مختلفی درصد استحکام و مقاومت نماها را به خوبی بالا برده و به همین دلیل این نمونه ها جزء پرفروش ترین و با استقبال خوبی روبرو می شود. سنگ های باد بر در جدول سازی,پل سازی,دیواره های باربری و غیر بار بر ی,تونل سازی و سنگ فرش پله به کار برده می شود و یکی از مهمترین موارد استفاده در کاربردهای فنی مهندسی سنگ لاشه و مالون بالاخص استفاده آنها در مناطق کوهستانی می‌باشد.  استفاده این سنگ در پل ها,طاق ها و درگاه ها کاربرد خوبی دارد.

نماها حدوداً به صورت چهار گوش و مربع و مستطیل شکل داده شده که اصطلاحاً به این نوع سنگ بادبر گفته می‌شود. این اقدام برای برداشتن درز های افقی و قائم دیواره‌ها و جدار ها به منظور نظم بخشیدن به نماهای ساختمان می باشند در بعضی از طرح های باد بر به دلایل مختلفی درصد استحکام و مقاومت نماها را به خوبی بالا برده و به همین دلیل این نمونه ها جزء پرفروش ترین و با استقبال خوبی روبرو می شود. سنگ های باد بر در جدول سازی,پل سازی,دیواره های باربری و غیر بار بر ی,تونل سازی و سنگ فرش پله به کار برده می 

انواع سنگ ساختمانی

شود و یکی از مهمترین موارد استفاده در کاربردهای فنی مهندسی سنگ لاشه و مالون بالاخص استفاده آنها در مناطق کوهستانی می‌باشد.  استفاده این سنگ در پل ها,طاق ها و درگاه ها کاربرد خوبی دارد.

هر که با ناراستان هم‌سنگ شد

در کمی افتاد و عقلش دنگ شد

مولانا

یشنهاد ما به شما   اصطلاحات سنگبری
languages
× مشاوره آنلاین